Forumul Național

al Spitalelor

EDIȚIA 1 - 18-19 iunie 2019, Hotel Ramada Parc, BUCUREȘTI

DESPRE EVENIMENT

Forumul Național al Spitalelor își propune să aducă laolaltă membri ai conducerilor celor mai reprezentative spitale atât publice cât și private, din România, pentru a discuta problemele, provocările, politicile și, de asemenea, rezultatele obținute în privința situației spitalelor în cadrul sistemului sanitar românesc.

Evenimentul se dorește a deveni cea mai importantă platformă de discuții la nivel național a reprezentanților unităților medicale, împreună cu autoritățile și reprezentanții asociațiilor de pacienți, în vederea identificării unor soluții viabile pentru îmbunătățirea îngrijirii pacienților și a calității serviciilor în spitalele din România.

AGENDA

Agenda Forumului Național al Spitalelor 2019.

08:30 – 09.00 ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR

09:00 – 09:30 WELCOME COFFEE & PRIMIREA INVITAȚILOR

09:30 – 10:00 DESCHIDEREA FORUMULUI

 • Ec. Sorina Pintea – Ministrul Sănătății
 • Eugen Orlando Teodorovici – Ministrul Finanțelor Publice
 • Roxana Mînzatu – Ministrul Fondurilor Europene
 • Conf. Dr. Corneliu-Florin Buicu – Președinte Comisia de Sănătate și Familie, Camera Deputaților
 • Dr. Laszlo Attila – Președinte Comisia de Sănătate Publică, Senatul României
 • Conf. Dr. Carmen Orban – Coordonator program conferință, Manager Institutul Clinic Fundeni

 

10:00 – 11:30 PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A SPITALELOR ROMÂNEȘTI 

Conferință interactivă tip dezbatere Autorități-Reprezentanți Spitale-Pacienți

PANEL

AUTORITĂȚI:

 • Ec. Sorina Pintea – Ministrul Sănătății
 • Eugen Orlando Teodorovici – Ministrul Finanțelor Publice
 • Roxana Mînzatu – Ministrul Fondurilor Europene
 • Conf. Dr. Corneliu-Florin Buicu – Președinte Comisia de Sănătate și Familie, Camera Deputaților
 • Dr. Laszlo Attila – Președinte Comisia de Sănătate Publică, Senatul României
 • Răzvan Vulcănescu – Președinte interimar Casa Națională de Asigurări de Sănătate

 

MANAGERI DE SPITALE:

 • Ec. Gabriel Lazany – Manager Spitalul Județean de Urgență Bistrița
 • Prof. dr. Nicolae Suciu – Manager Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”
 • Șef Lucr. dr. Adriana Elena Nica – Manager Spitalul Universitar de Urgență București
 • Prof. dr. Klara Brînzaniuc – Manager Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș
 • Ec. Claudiu Constantin Damian – Manager Spitalul Judeţean De Urgenţă Buzău
 • Conf. Dr. Carmen Orban – Coordonator program conferință, Manager Institutul Clinic Fundeni

 

ORGANIZAȚII PROFESIONALE:

 • Prof. dr. Cătălina Poiană – Președinte Colegiul Medicilor din Municipiul București

 

ASOCIAȚII DE PACIENȚI:

 • Cezar Irimia – Președinte Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer
 • Gheorghe Tache – Președinte Asociația Transplantaților din România

 

11:30 – 11:45 COFFEE BREAK

11:45 – 12:45 PANEL 1: PROVOCĂRI și PERSPECTIVE legate de FINANȚAREA SPITALELOR

 • Surse de finanțare
 • Modele de alocare a fondurilor în spitale
 • Creșterea salariilor în spitalele de stat – impact asupra bugetului de venituri și cheltuieli
 • Importanța introducerii indicatorilor de performanță în ceea ce privește salarizarea

 

PANEL

AUTORITĂȚI:

 • Eugen Orlando Teodorovici – Ministrul Finanțelor Publice
 • Roxana Mînzatu – Ministrul Fondurilor Europene
 • Dr. Laszlo Attila – Președinte Comisia de Sănătate Publică, Senatul României
 • Prof. dr. Florian Bodog – Membru al Comisiei de Sănătate Pubică, Senatul României
 • Bogdan Pușcaș – Președinte Agenția Națională pentru Achiziții Publice
 • Liliana Mihai – Director General Casa Națională de Asigurări de Sănătate

 

MANAGERI SPITALE & SERVICII:

 • Dr. Ion Claudiu Puiac – Manager Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
 • Dr. Ioan Cristian Stoica – Manager Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și Tbc Osteoarticular „Foișor”, reprezentant desemnat Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
 • Dr. Alice Grasu – Manager Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov
 • Conf. Dr. Carmen Orban – Coordonator program conferință, Manager Institutul Clinic Fundeni

 

INDUSTRIE:

 • Adrian Ionel – Director General C.N. UNIFARM

 

ORGANIZAȚII PATRONALE:

 • Cristian Hotoboc – Președinte Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED

 

ASOCIAȚII DE PACIENȚI:

 • Marinela Debu – Președinte Asociația Pacientilor cu Afectiuni Hepatice
 • Maria Vasilescu – Președinte Asociația Echitate în Sănătate

 

12:45 – 14:00 PAUZĂ DE PRÂNZ

14:00 15:30 PANEL 2: PROVOCĂRI și PERSPECTIVE legate de ORGANIZAREA SPITALELOR

 • Managementul eficient în organizarea spitalelor
 • Planificarea și acoperirea necesarului de personal medical și distribuția demografică
 • Formularea și dezvoltarea politicilor de practică sanitară în spitale
 • Stabilirea și respectarea standardelor de calitate
 • Reconfigurarea sistemului informațional în sistemul de sănătate
 • Raportarea corectă, controlul și evaluarea serviciilor medicale

 

PANEL

AUTORITĂȚI:

 • Ec. Sorina Pintea – Ministrul Sănătății
 • Răzvan Vulcănescu – Președinte interimar Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • Dr. Cristina Pelin – Director Executiv Direcția de Sănătate Publică București

 

MANAGEMENT SPITALE:

 • Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel – Manager Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș”
 • Dr. Alexandru Velicu – Manager Institutul Național de Endocrinologie C.I. Parhon
 • Conf. Dr. Ionuț Negoi – Manager Spitalul Clinic de Urgență București
 • Dr. Emilian Ioan Imbri – Manager Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș”
 • Șef lucr. dr. Dragoș-Virgil Davițoiu – Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon”
 • Conf. Dr. Carmen Orban – Coordonator program conferință, Manager Institutul Clinic Fundeni
 • Conf. dr. Alina Tănase – Președinte Societatea Română de Transplant Medular

 

ASOCIAȚII DE PACIENȚI:

 • Radu Gănescu – Președinte Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România
 • Laurențiu Lazăr – Director executiv Asociația de Scleroză Multiplă din România

08:30 – 09:00 WELCOME COFFEE

09:00 – 11:00 PANEL 3: PROVOCĂRI și PERSPECTIVE legate de LEGISLAȚIE ÎN DOMENIUL SPITALELOR 

 • Contextul legislativ
 • Ce trebuie îmbunătățit?

 

PANEL

AUTORITĂȚI:

 • Conf. Dr. Diana Loreta Păun – Consilier de Stat Departamentul Sănătate Publică – Administrația Prezidențială
 • Conf. Dr. Corneliu-Florin Buicu – Președinte Comisia de Sănătate și Familie, Camera Deputaților
 • Dr. Laszlo Attila – Președinte Comisia de Sănătate Publică, Senatul României
 • Prof. dr. Florian Bodog – Senator, membru Comisia de Sănătate Publică
 • Dr. Eugen Botnariu – Senator, membru Comisia de Sănătate Publică
 • Dr. Adrian Wiener – Senator, membru Comisia de Sănătate Publică
 • Bogdan Pușcaș – Președinte Agenția Națională pentru Achiziții Publice

 

MANAGERI SPITALE:

 • Conf. dr. Florentina Ioniță-Radu – Manager Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila
 • Robert Agafiței – Manager Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan”
 • Prof. dr. Marius Craina – Manager Spitalul Clinic Judențean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

 

ASOCIAȚII DE PACIENȚI:

 • Vasile Barbu – Președinte Asociatia Nationala pentru Protectia Pacientilor
 • Olga Cridlan – Președinte Asociatia P.A.V.E.L
 • Raluca Obaciu – Asociația Little People

 

11.00 – 11:20 COFFEE BREAK

11:20 – 13:20 PANEL 4: PROVOCĂRI și PERSPECTIVE legate de CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE

 • Punerea în practică a principiilor managementului calității în condiții de eficiență terapeutică și economică 
 • Asigurarea unei dotări corespunzătoare a spitalelor pentru creșterea calității serviciilor medicale
 • Implementarea de noi tehnologii pentru creșterea calității actului medical
 • Politica medicamentului & Asigurarea accesului și necesarului de medicamente în spitalele din România

 

PANEL

AUTORITĂȚI:

 • Dr. Vasile Cepoi – Președinte Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate
 • Dr. Cristian Grasu – Secretar de Stat Ministerul Sănătății
 • Dr. Cristina Pelin – Director Executiv DSP București

 

MANAGERI SPITALE:

 • Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel – Manager Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș”
 • Asist. univ. dr. Beatrice Mahler – Manager Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București
 • Conf. dr. Alexandru Ulici – Manager Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”
 • Prof. dr. Klara Brînzaniuc – Manager Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș
 • Ec. George Adrian Popa – Manager Spitalul Județean de Urgență Bacău

 

ASOCIAȚII DE PACIENȚI:

 • Nicoleta Stoenescu – Asociația Aripi spre Viață
 • Teodor Lucuța – Asociația SanoHep

 

13:20 – 14:20 PAUZĂ DE PRÂNZ

14:20 – 16:20 PANEL 5: PROVOCĂRI și PERSPECTIVE legate de RESURSA UMANĂ

 • Necesarul de resursă umană aferentă profesioniștilor în sănătate
 • Necesarul de specialiști în spitalele românești
 • Necesarul pe specialități
 • Atragerea de personal medical calificat în spitalele românești

 

PANEL

MANAGERI:

  • Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel – Manager Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș”
  • Dr. Ion Claudiu Puiac – Manager Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
  • Dr. Gheorghe Carp – Manager Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea
  • Nicolae Frățilă – CEO Spitalul Sfântul Nicolae

 

SOCIETĂȚI ȘTIINȚIFICE:

 • Prof. dr. Ruxandra Ulmeanu – Președinte Societatea Română de Pneumologie

 

ASOCIAȚII DE PACIENȚI:

 • Rozalina Lăpădatu – Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune
 • Nicoleta Vaia – Asociația Suport Mastocitoză România

 

16:20 – 17:00 Masă rotundă concluziile manifestării – Forumul Național al Spitalelor 2019 

 • Manageri de spital & Directori medicali

SPEAKERI

Home

  Ec. Sorina Pintea

  Ministrul Sănătăţii

  Home

   Eugen Orlando Teodorovici

   Ministrul Finanţelor Publice

   Home

    Roxana Mînzatu

    Ministrul Fondurilor Europene

    Home

     Răzvan Vulcănescu

     Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

     Home

      Bogdan Pușcaș

      Președinte Agenția Națională pentru Achiziții Publice

      Home

       Conf. Dr. Carmen Orban

       Manager Institutul Clinic Fundeni - Președinte comitet de organizare

       Home

        Conf. Dr. Corneliu-Florin Buicu

        Președinte Comisia pentru sănătate și Familie – Camera Deputaților

        Home

         Dr. Laszlo Attila

         Președinte Comisia pentru sănătate publică – Senatul României

         Home

          Adrian Ionel

          Director General Unifarm

          OBIECTIVE

          Forumul Național al Spitalelor își propune:

          Realizarea unei platforme de discuții la nivel național pe problematica organizării și funcționării spitalelor publice și private

          Identificarea soluțiilor optime pentru îmbunătățirea calității actului medical în spitale

          Îmbunătățirea politicilor publice în privința sistemului sanitar în general și a spitalelor în particular

          Îmbunătățirea finanţării şi identificarea de proiecte de atragere de fonduri pentru dezvoltarea serviciilor oferite de spitale

          PARTENERI