Agenda

Agenda

Forum Spitale > Agenda

ZIUA 1 Marți, 18 Iunie 2019

08:30 – 09.00 ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR

09:00 – 09:30 WELCOME COFFEE & PRIMIREA INVITAȚILOR

09:30 – 10:00 DESCHIDEREA FORUMULUI

 • Ec. Sorina Pintea – Ministrul Sănătății
 • Eugen Orlando Teodorovici – Ministrul Finanțelor Publice
 • Roxana Mînzatu – Ministrul Fondurilor Europene
 • Conf. Dr. Corneliu-Florin Buicu – Președinte Comisia de Sănătate și Familie, Camera Deputaților
 • Dr. Laszlo Attila – Președinte Comisia de Sănătate Publică, Senatul României
 • Conf. Dr. Carmen Orban – Coordonator program conferință, Manager Institutul Clinic Fundeni

10:00 – 11:30 PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A SPITALELOR ROMÂNEȘTI 

Conferință interactivă tip dezbatere Autorități-Reprezentanți Spitale-Pacienți

PANEL

AUTORITĂȚI:

 • Ec. Sorina Pintea – Ministrul Sănătății
 • Eugen Orlando Teodorovici – Ministrul Finanțelor Publice
 • Roxana Mînzatu – Ministrul Fondurilor Europene
 • Conf. Dr. Corneliu-Florin Buicu – Președinte Comisia de Sănătate și Familie, Camera Deputaților
 • Dr. Laszlo Attila – Președinte Comisia de Sănătate Publică, Senatul României
 • Răzvan Vulcănescu – Președinte interimar Casa Națională de Asigurări de Sănătate

MANAGERI DE SPITALE:

 • Ec. Gabriel Lazany – Manager Spitalul Județean de Urgență Bistrița
 • Prof. dr. Nicolae Suciu – Manager Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”
 • Șef Lucr. dr. Adriana Elena Nica – Manager Spitalul Universitar de Urgență București
 • Prof. dr. Klara Brînzaniuc – Manager Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș
 • Ec. Claudiu Constantin Damian – Manager Spitalul Judeţean De Urgenţă Buzău
 • Conf. Dr. Carmen Orban – Coordonator program conferință, Manager Institutul Clinic Fundeni

ORGANIZAȚII PROFESIONALE:

 • Prof. dr. Cătălina Poiană – Președinte Colegiul Medicilor din Municipiul București

ASOCIAȚII DE PACIENȚI:

 • Cezar Irimia – Președinte Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer
 • Gheorghe Tache – Președinte Asociația Transplantaților din România

11:30 – 11:45 COFFEE BREAK

11:45 – 12:45 PANEL 1: PROVOCĂRI și PERSPECTIVE legate de FINANȚAREA SPITALELOR

 • Surse de finanțare
 • Modele de alocare a fondurilor în spitale
 • Creșterea salariilor în spitalele de stat – impact asupra bugetului de venituri și cheltuieli
 • Importanța introducerii indicatorilor de performanță în ceea ce privește salarizarea

PANEL

AUTORITĂȚI:

 • Eugen Orlando Teodorovici – Ministrul Finanțelor Publice
 • Roxana Mînzatu – Ministrul Fondurilor Europene
 • Dr. Laszlo Attila – Președinte Comisia de Sănătate Publică, Senatul României
 • Prof. dr. Florian Bodog – Membru al Comisiei de Sănătate Pubică, Senatul României
 • Bogdan Pușcaș – Președinte Agenția Națională pentru Achiziții Publice
 • Liliana Mihai – Director General Casa Națională de Asigurări de Sănătate

MANAGERI SPITALE & SERVICII:

 • Dr. Ion Claudiu Puiac – Manager Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
 • Dr. Ioan Cristian Stoica – Manager Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și Tbc Osteoarticular „Foișor”, reprezentant desemnat Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
 • Dr. Alice Grasu – Manager Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov
 • Conf. Dr. Carmen Orban – Coordonator program conferință, Manager Institutul Clinic Fundeni

INDUSTRIE:

 • Adrian Ionel – Director General C.N. UNIFARM

ORGANIZAȚII PATRONALE:

 • Cristian Hotoboc – Președinte Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED

ASOCIAȚII DE PACIENȚI:

 • Marinela Debu – Președinte Asociația Pacientilor cu Afectiuni Hepatice
 • Maria Vasilescu – Președinte Asociația Echitate în Sănătate

12:45 – 14:00 PAUZĂ DE PRÂNZ

14:00 15:30 PANEL 2: PROVOCĂRI și PERSPECTIVE legate de ORGANIZAREA SPITALELOR

 • Managementul eficient în organizarea spitalelor
 • Planificarea și acoperirea necesarului de personal medical și distribuția demografică
 • Formularea și dezvoltarea politicilor de practică sanitară în spitale
 • Stabilirea și respectarea standardelor de calitate
 • Reconfigurarea sistemului informațional în sistemul de sănătate
 • Raportarea corectă, controlul și evaluarea serviciilor medicale

PANEL

AUTORITĂȚI:

 • Ec. Sorina Pintea – Ministrul Sănătății
 • Răzvan Vulcănescu – Președinte interimar Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • Dr. Cristina Pelin – Director Executiv Direcția de Sănătate Publică București

MANAGEMENT SPITALE:

 • Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel – Manager Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș”
 • Dr. Alexandru Velicu – Manager Institutul Național de Endocrinologie C.I. Parhon
 • Conf. Dr. Ionuț Negoi – Manager Spitalul Clinic de Urgență București
 • Dr. Emilian Ioan Imbri – Manager Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș”
 • Șef lucr. dr. Dragoș-Virgil Davițoiu – Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon”
 • Conf. Dr. Carmen Orban – Coordonator program conferință, Manager Institutul Clinic Fundeni
 • Conf. dr. Alina Tănase – Președinte Societatea Română de Transplant Medular

ASOCIAȚII DE PACIENȚI:

 • Radu Gănescu – Președinte Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România
 • Laurențiu Lazăr – Director executiv Asociația de Scleroză Multiplă din România

ZIUA 2 Miercuri, 19 Iunie 2019

08:30 – 09:00 WELCOME COFFEE

09:00 – 11:00 PANEL 3: PROVOCĂRI și PERSPECTIVE legate de LEGISLAȚIE ÎN DOMENIUL SPITALELOR 

 • Contextul legislativ
 • Ce trebuie îmbunătățit?

PANEL

AUTORITĂȚI:

 • Conf. Dr. Diana Loreta Păun – Consilier de Stat Departamentul Sănătate Publică – Administrația Prezidențială
 • Conf. Dr. Corneliu-Florin Buicu – Președinte Comisia de Sănătate și Familie, Camera Deputaților
 • Dr. Laszlo Attila – Președinte Comisia de Sănătate Publică, Senatul României
 • Prof. dr. Florian Bodog – Senator, membru Comisia de Sănătate Publică
 • Dr. Eugen Botnariu – Senator, membru Comisia de Sănătate Publică
 • Dr. Adrian Wiener – Senator, membru Comisia de Sănătate Publică
 • Bogdan Pușcaș – Președinte Agenția Națională pentru Achiziții Publice

MANAGERI SPITALE:

 • Conf. dr. Florentina Ioniță-Radu – Manager Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila
 • Robert Agafiței – Manager Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan”
 • Prof. dr. Marius Craina – Manager Spitalul Clinic Judențean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

ASOCIAȚII DE PACIENȚI:

 • Vasile Barbu – Președinte Asociatia Nationala pentru Protectia Pacientilor
 • Olga Cridlan – Președinte Asociatia P.A.V.E.L
 • Raluca Obaciu – Asociația Little People

11.00 – 11:20 COFFEE BREAK

11:20 – 13:20 PANEL 4: PROVOCĂRI și PERSPECTIVE legate de CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE

 • Punerea în practică a principiilor managementului calității în condiții de eficiență terapeutică și economică 
 • Asigurarea unei dotări corespunzătoare a spitalelor pentru creșterea calității serviciilor medicale
 • Implementarea de noi tehnologii pentru creșterea calității actului medical
 • Politica medicamentului & Asigurarea accesului și necesarului de medicamente în spitalele din România

PANEL

AUTORITĂȚI:

 • Dr. Vasile Cepoi – Președinte Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate
 • Dr. Cristian Grasu – Secretar de Stat Ministerul Sănătății
 • Dr. Cristina Pelin – Director Executiv DSP București

MANAGERI SPITALE:

 • Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel – Manager Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș”
 • Asist. univ. dr. Beatrice Mahler – Manager Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București
 • Conf. dr. Alexandru Ulici – Manager Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”
 • Prof. dr. Klara Brînzaniuc – Manager Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș
 • Ec. George Adrian Popa – Manager Spitalul Județean de Urgență Bacău

ASOCIAȚII DE PACIENȚI:

 • Nicoleta Stoenescu – Asociația Aripi spre Viață
 • Teodor Lucuța – Asociația SanoHep

13:20 – 14:20 PAUZĂ DE PRÂNZ

14:20 – 16:20 PANEL 5: PROVOCĂRI și PERSPECTIVE legate de RESURSA UMANĂ

 • Necesarul de resursă umană aferentă profesioniștilor în sănătate
 • Necesarul de specialiști în spitalele românești
 • Necesarul pe specialități
 • Atragerea de personal medical calificat în spitalele românești

PANEL

MANAGERI:

  • Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel – Manager Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș”
  • Dr. Ion Claudiu Puiac – Manager Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
  • Dr. Gheorghe Carp – Manager Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea
  • Nicolae Frățilă – CEO Spitalul Sfântul Nicolae

SOCIETĂȚI ȘTIINȚIFICE:

 • Prof. dr. Ruxandra Ulmeanu – Președinte Societatea Română de Pneumologie

ASOCIAȚII DE PACIENȚI:

 • Rozalina Lăpădatu – Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune
 • Nicoleta Vaia – Asociația Suport Mastocitoză România

16:20 – 17:00 Masă rotundă concluziile manifestării – Forumul Național al Spitalelor 2019 

 • Manageri de spital & Directori medicali