Teme de discuție

Teme de discuție

Forum Spitale > Teme de discuție

PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE ÎN FINANȚAREA SPITALELOR:

 • Surse de finanțare
 • Modele de alocare a fondurilor în spitale
 • Creșterea salariilor în spitalele de stat – impact asupra bugetului de venituri și cheltuieli
 • Importanța introducerii indicatorilor de performanță în ceea ce privește salarizarea
 • Sistemul de asigurări de sănătate – provocări și perspective

PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE LEGATE DE ORGANIZAREA SPITALELOR:

 • Managementul eficient în organizarea spitalelor
 • Planificarea și acoperirea necesarului de personal medical și distribuția demografică
 • Formularea și dezvoltarea politicilor de practică sanitară în spitale
 • Stabilirea și respectarea standardelor de calitate
 • Reconfigurarea sistemului informațional în sistemul de sănătate
 • Raportarea corectă, controlul și evaluarea serviciilor medicale
 • Stimularea dezvoltării profesionale a personalului medical și administrativ din spitale
 • Importanța îmbunătățirii relației dintre medic și pacient

PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE LEGATE DE CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE:

 • Punerea în practică a principiilor managementului calității în condiții de eficiență terapeutică și economică
 • Asigurarea unei dotări corespunzătoare a spitalelor pentru creșterea calității serviciilor medicale
 • Implementarea de noi tehnologii pentru creșterea calității actului medical
 • Politica medicamentului

PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE LEGATE DE CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE:

 • Asigurarea accesului și necesarului de medicamente în spitalele din România
 • Îmbunătăţirea calităţii prin urmărirea a patru principii cu focalizare pe:
 • Crearea unui sistem de date care să stea la baza luării deciziei
 • Necesităţile pacientului
 • Sisteme şi procese de muncă
 • Participare şi lucrul în echipă

PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE LEGATE DE RESURSA UMANĂ:

 • Necesarul de resursă umană aferentă profesioniștilor în sănătate
 • Necesarul de specialiști în spitalele românești
 • Necesarul pe specialități
 • Atragerea de personal medical calificat în spitalele românești